DÁVID KURINEC

Dávid Kurinec, december 2023

od 8. 12. 2023 do 20. 12. 2023

Výstava Dekor ako princíp zušľachťovania prezentuje dizertačnú prácu Mgr. art. Dávida Kurinca, ktorú vypracoval pod vedením docenta Pavla Macha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zaoberá sa problematikou dekorovania úžitkových predmetov v rámci histórie a spôsobmi, ktorými by mal tento proces prebiehať v súčasnosti.

Ako hlavný princíp dekorovania sa počas dejín javí napodobňovanie prírody. Do 19. storočia sa dodržuje prostredníctvom formálneho napodobňovania prírody, napríklad pomocou rastlinného ornamentu. Koncom 19. storočia sa začína tento princíp pretvárať a ornament sa prispôsobuje svojmu účelu, začína byť štylizovaný. Hľadajú sa tiež hlbšie a všeobecnejšie spôsoby napodobňovania prírody prostred-níctvom geometrického ornamentu. V prvej polovici 20. storočia prichádza k prudkej transformácii tohto princípu v podobe Bauhaus štýlu a jeho kladenia dôrazu na funkciu. Funkcia je ďalším spôsobom napodobňovania prírody. Nenapodobňujú sa už len formálne charakteristiky prírody, ale vzniká snaha o postihnutie vnútorného systému prírody. Rôzne živočíchy obsadzujú v rámci svojho ekologického prostredia rôzne niky, cez ktoré sa utvára ich vzťah k prostrediu. Podobne aj úžitkové predmety cez svoju funkciu obsadzujú rôzne niky v rámci ľudskej spoločnosti a stávajú sa tiež vhodné k svojmu prostrediu. Vzťah úžitkového umenia a prírody sa v priebehu histórie neustále prehlbuje, dalo by sa povedať, že čím hlbšie je napodobňovanie prírody, tým viac je niečo „dekorované“. V súčasnej dobe sa ponúka ďalší a hlbší spôsob napodobňovania prírody – napodobňovanie emergentných fenoménov v prírode. Konkrétne emergentného fenoménu neurónových sietí v mozgoch živých organizmov, ktoré je možné napodobniť prostredníctvom umelých neurónových sietí.

Dizertačná práca Dekor ako princíp zušľachťovania si dáva za úlohu otestovať tento princíp tvorenia prostredníctvom vytvorenia umelého tvorcu zloženého z umelých neurónových sietí. Tieto siete sú natrénované pomocou predchádzajúcich tvarov úžitkových predmetov a sú z nich schopné vytvárať nové variácie. Následne sú tieto tvary hodnotené samotným umelým tvorcom a toto jeho hodnotenie je porovnávané s hodnotením ľudských používateľov.

Na prezentovanie výtvorov a trénovanie umelého tvorcu slúži pseudoholografické zariadenie, ktoré je schopné prezentovať digitálne výtvory v galerijnom priestore. Zariadenie funguje na princípoch virtuálnej reality a vytvára pre jedného používateľa ilúziu, že sa pred ním vo fyzickom priestore nachádza niečo digitálne. Zároveň toto zariadenie sleduje emocionálnu reakciu používateľa a na základe tejto reakcie upravuje neurónové siete umelého tvorcu, tak aby bol postupom času schopný vytvárať zaujímavejšie diela.

 

Dávid Kurinec, december 2023Nie je možné pridávať komentáre.