vzdelávanie

Urobte si vyučovaciu hodinu v priestoroch Galérie 19 s kurátorským výkladom.

 

sajdik11024_001