pripravujeme

  1. novembra 2023 od 14.00 v malej výstavnej miestnosti sprístupnenie predajnej výstavy Igor Kalný. Výstava potrvá do 1. decembra 2023.