pripravujeme

Sprievodné podujatia

Výber z filmov Dušana Hanáka

  1. septembra o 19.00

Artisti

(1965, o zimnej sezóne zamestnancov

cirkusu, 14 min.)

Učenie

(1965, o vstupe mladých ľudí do života,

14 min.)

Prišiel k nám Old Shatterhand

(1966, cudzinci v zemi rudokožcov,

12 min.)

Omša

(1967, adventná omša v gotickom kostolíku, 11 min.)

Zanechať stopu

(1970, o hrnčiarovi, ktorý si hľadal

farby pod zemou, 14 min.)

  1. septembra o 19.00

Výzva do ticha

(1965, o výtvarnej a verbálnej tvorbe

psychotikov, 12 min.)

Let modrého vtáka

(1974, o živote a tvorbe Zola

Palugyaya, 15 min.)

Obrazy starého sveta

(1972, ľudia z horských dedín a osád,

64 min.)

  1. septembra o 19.00

Sonata alebo Hľadanie šťastného čísla

(1966, hudba Ivana Paríka a grafiky

Miloša Urbáska, 5 min.)

Deň radosti

(1972, lesná železnička a lúčenie

so slobodou, Alex Mlynárčik a priatelia, 22 min.)

322

(1969, o kuchárovi Laukovi, ktorý stratil vieru a neodvažuje sa neveriť, 94 min.)

  1. októbra o 17.00

Komentovaná prehliadka s autorom

a kurátorkou

 

Ján Berger, od 8. októbra do 15. novembra 2020