Dalibor Chatrný

Tak Teď Tu

od 26. 8. 2016 do 25. 9. 2016

Dalibora Chatrného odevždy zajímaly víc síly, které ovládají výtvarnost, než výtvarnost sama. Zkoumá je s bezohlednou posedlostí, nehledě na jakékoliv platné estetické kánony, jejichž parametry se každá doba snaží zrekonstruovat. Patří k velkým iniciátorům, jeho práce se pohybuje v blízkosti konceptuálního a projektového umění.

 

Rudolf Fila, 1985

 

Práca s magnetom sa mu stala osudovou, lebo bez akéhokoľvek náznaku exhibicionizmu bol sám magnetom. Jeho brniansky ateliér bol v minulosti takmer pútnickým miestom začínajúcich umelcov.

 

Milan Bočkay, 2012

 

Nedokončený príbeh o Daliborovi Chatrnom…

 

Niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia ma na Dalibora Chatrného upozornil Jiří Valoch a spolu s Igorom Kalným nás pozval do Brna na návštevu ateliéru Dalibora Chatrného, ktorý býval na Botanickej ulici č. 8. Zostali sme tam dva dni a prespali sme u Jiřího Valocha. Dnes mi to pripadá ako spomienka na budúcnosť, ktorá sa stala minulosťou a nedá sa už zaradiť v čase.„Zostáva len“ zážitok a pocit, ktorý nemá vždy ekvivalent v slovách. Ak by sme hľadali kľúč k dielu Dalibora Chatrného, ktorý sa pohybuje v neustálom dialógu s vyhľadávaním nových udivujúcich riešení, vytváral by predpoklady k novým mentálnym riešeniam tvorby. V jeho prípade sa nestalo, aby sa nejaká udalosť udiala len tak, bez príčiny. Jeho idea tvorivosti naviazaná na minimalizmus korešpondovala s názorom Jindřicha Chalupeckého, že svet minimalizmu je svetom mentálnej abstrakcie. Neustále hľadal možnosti ako spoznávať tajomstvá svojej identity. Nemal iné východisko ako sa uzavrieť vo vlastnej slobode. Moje skutočné zoznámenie s Daliborom Chatrným stále trvá, a neviem, či niekedy skončí.

 

Marián Mudroch, 2016

 

Dalibor Chatrný mal vo svojom priezvisku toľko písmen ako v mene.

 

Spočítajte!

 

Čo vám vyjde, nie je výsledok, ale porozumenie.

 

To, čo sa u Chatrného pokladá za bezbrehú invenciu, je v skutočnosti učiteľským kladením úloh samému sebe. Ak spočítate to čo vytvoril, nezískate výsledok, ale porozumenie.

 

Monogramista T.D, 2016

 

Keď som s Rudolfom Filom, Mariánom Mudrochom, Klárou a Milanom Bočkayovcami navštevoval Dalibora Chatrného v jeho malom ateliéri v podkroví, vždy ma fascinoval priestor plný vecí. Kraľoval mu výskumník, mág, alchymista. Veď komu by napadlo na červeno namaľovanú plochu napísať štetcom zelená.

 

Vladimír Kordoš, 2016

 

Pri prvom stretnutí s Daliborom Chatrným mi bolo jasné, že máme veľa spoločného. V sedemdesiatych rokoch som musel služobne chodiť pracovať do Brna. Večer po práci som sa oddelil od kolegov z hospody a šiel som na Botanickú 8. Viackrát som vzal so sebou obal s mojou prácou a ukazoval som mu, čo robím po zamestnaní. Pri jednej návšteve, keď som mu ukazoval koláže s použitím kalendárov a pohľadníc, on vytiahol obal plný prác s takmer rovnakými prácami a povzdychol si „kdyby tak někoho napadlo z organizátorů udělat společnou česko-slovenskou výstavu na téma kalendář, třeba nebo jiná témata“.

 

Dalibora Chatrného obdivujem (nemám vraj používať slovo závidím), ale ja mu v dobrom závidím jeho mladíckeho ducha, chcel by som v jeho veku tvoriť tak slobodne, sviežo a nápadito. Chcel by som tak voľne prechádzať najrôznejšími médiami. Považujem ho za nedoceneného výtvarníka.

 

Otis Laubert, 2016

 

V polovině sedmdesátých let udělal Dalibor Chatrný řadu kreseb, které se do jisté míry vymykají z celku jeho tvorby. S jeho hlavnímy zájmy oné doby je spojuje to, že i zde chápe kresbu jako projekt, ať už reálný nebo utopický. Jsou rozehráním celé řady groteskních, skurilních a kuriózních možností vycházejících z vždy jinak nahlížených motívů. Jsou to Chatrného „Caprichos“, jeho „Rozmary“.

 

Jiří  Valoch, 1985

 

Tvorba Dalibora Chatrného je príťažlivá nielen svojou rozmanitosťou, ale aj poznaním, že žiaden z cyklov nemal pre neho punc definitívnej ukončenosti, takmer všetky motívy oživoval, rozvíjal a zušlachťoval celé desaťročia. Ako podivuhodný kúzelník svojou invenciou všetko, čo chytil do ruky, bez rozpakov premieňal na čarovné podnetné vizuálne objekty.

 

Marian Meško 2016

 

Dalibor chválil jakéhosi umělce, že jeho dílo je celistvé. Vysvětloval mi, že celistvost je zásadní hodnota. Udivil mě tím – vždyť stačí zběžné seznámení s Daliborovou prací, aby člověk zaregistroval obrovskou rozmanitost postupů a technik, ukazující na neobyčejné rozvětvení jeho výrazových prostředkú, a tim i ohrožení konceptu celistvosti jeho životního díla. /asambláže, strukturální, topologické, kresby obouruč, s překážkami, magnetem, provázkem, perforace papíru, magnetické otisky, manipulace s rovinou, trhané papíry, texty malované akvarelem, asambláží, perforací, posunem, přeložením, přemalbou, rastrem, redukcí, vyříznutím, spalováním, prosakováním, mačkáním, zásahy do fotografií, magnety, zrcadlové objekty, projekty atmosférických plastik, plastiky země-vzduch, vzduchové plastiky do země atd./

 

Vladimír Kokolia, 2012

 Nie je možné pridávať komentáre.