ANTONÍN KINDL

SYNAPSE

od 18. 1. 2024 do 16. 2. 2024

Antonín Kindl je študentom ateliéru MediaLab* na VŠVU u Jána Šicka. Venuje sa novým médiám a inštaláciám na pomedzí technológií a umenia. Zaujíma ho, ako technológie ovplyvňujú náš vzťah k svetu, a snaží sa vyvracať ich konvenčné využitie. Inštalácie, ktoré vytvára, sú živé, interaktívne organizmy, ktoré vyzývajú divákov k aktívnej účasti. Intenzívne skúma procesy vnímania a vytvára vlastné percepčné systémy. Technológia sa v jeho diele mení z obyčajného nástroja na spoločníka pri skúmaní nových foriem vyjadrenia a prežitku.

Výstavná koncepcia Galérie 19, pedagóg – študent, predpokladá priame prepojenie medzi vystavujúcim autorom a pedagógom. Dovolil som si tento koncept obísť a oslovil som na spoluprácu študenta Antonína Kindla z katedry Vizuálnej komunikácie, ktorý je študentom v Ateliéri multimédií, MediaLab* pod vedením doc. Jána Šicka. Tento ateliér je miestom, ktoré študentom výrazne rozširuje vnímanie grafického dizajnu cez nové technológie a nové média. Uvádzam to aj preto, lebo osobne tento ateliér vnímam ako progres v rámci študijnej ponuky nielen na VŠVU, a teší ma, že výsledok študentského výskumu z prostredia užitého umenia sa dostáva do prostredia voľného umenia.

Antonín Kindl sa postupne od štandardného vnímania grafického dizajnu prepracoval až k súčasnému výtvarnému prejavu, k čomu mu nepochybne napomohla aj skutočnosť, že sa ocitol ateliéri MediaLab*, ktorý ho prirodzene navigoval k experimentálnym formám „vizuálnej komunikácie“. Fascinácia technológiami v spojitosti s jeho, v dobrom zmysle slova „kutilskou povahou“ sa mu stáva vstupnou bránou do sveta umenia a nových médií.

Je zatiaľ iba začínajúcim autorom a jeho interaktívne dielo Synapse, tento interaktívny elektro-organizmus, ktoré môžeme vidieť a zažiť prvýkrát v galerijnom priestore je jeho výstavným debutom. Kindlovo nadšenie pre technológie a rôzne práce vo forme študentských pokusov ho v posledných prácach pomaličky posúvajú od technologických skúšok či techno-exhibície do roviny autorskej výpovede. Vystavovanému interaktívnemu objektu Synapse predchádzalo niekoľko ďalších podobných prác, a jednou z nich je inštalácia Receptor, ktorý sa tak ako Synapse zaoberá vnímaním, alebo citujem autora „skúma problematiku neúplnosti poznania a proces vnímania“. Percepcia sa stáva pre Kindla nosnou ideou, a keďže ide o veľmi široký, zastrešujúci pojem, nie je vylúčené, že sa môže stať aj jeho celoživotnou témou. Delenie umenia podľa média je bezpochyby anachronizmom, ale práve toto jeho ateliérové uvažovanie je to, čo ma zaujalo a čo vnímam ako jeho možné vystúpenie z priestoru užitého umenia do sveta voľného umenia, do priestoru autorskej tvorby.

Myslím si, že nájdenie si svojej témy je základným kameňom pri hľadaní svojho smerovania, a ktorá ho môže posunúť, ale hlavne oslobodiť sa v tvorbe, vykročiť svojou cestou, nespútanou médiom či príslušnosťou k nejakej sfére umenia.

Napriek jeho mladému veku ma v prácach Antonína Kindla okrem vyššie spomenutého oslovuje vysoká kvalita realizácie jeho prác a technologická zručnosť. Čo zároveň podčiarkuje môj názor, že v umení nerozhoduje vek, ale čas, ktorý problému venujeme.

 

Martin Derner, január 2024Nie je možné pridávať komentáre.