RÓBERT FULEK

Raňajkové lode

od 8. 9. 2023 do 29. 9. 2023

Príbeh vedúci k výstave vznikol pred rokom.

Majitelia Galérie 19 mi ponúkli pripraviť výstavu v priestore,

v ktorom realizujú zaujímavý program – Pedagóg a študent.

Návrh som prijal spontánne.

Počas pôsobenia v školstve som stretol veľa výborných študentov.

Rozhodol som sa však predstaviť Roba Fuleka, ktorý absolvoval vysokú školu v roku 2006.

Robo patril k silnej generácií mojich študentov okolo roku 2004.

Veľmi dobre pôsobil v praxi.

Po ťažkej chorobe zomrel v januári 2022.

Raňajkové lode?

Táto výstava nie je iba spomienkou na Roba.

Je to jeho odkaz a výzva k dobrým vzťahom a k vzájomnosti.

Vzájomnej úcte medzi študentmi a pedagógmi, priateľmi, spolupracovníkmi.

Viacerí sme sa stretli pri tvorbe výstavy a spolu sme si vytvorili priestor pre hru.

Priestor, kde sa hrá fair play.

Predstavujeme si, že Robo je tu a je náš spoluhráč.

Hráme spolu s ním a chceme pokračovať v jeho odkaze.

Vnímame jeho zaujatie, talent, nadhľad, humor a priateľstvo.

Raňajkové lode sú Robove rána so spolužiakmi a najmä s Petrom Liškom.

Spolu tvorili tandem, ktorý každý deň, znova a znova, začínal nekonečné tvorivé hry.

Tvorba bola pre nich najľahšia vec na svete.

Vystavený objekt je zrekonštruovaný objekt – Diplomová práca z roku 2006

– Interaktívny objekt v grafickom dizajne, laserová inštalácia.

Doc. Pavel Choma, akad. mal.

september 2023Nie je možné pridávať komentáre.