Ida Vychodilová

ODTLAČKY DUŠE

od 31. 8. 2023 do 29. 9. 2023

Výstava Idy Vychodilovej v Galérii 19 je výberom autorkinej celoživotnej tvorby v oblasti textilného umenia i experimentovaním so smaltom. Ida Vychodilová je skromná, útla žena, ktorá v procese tvorby najprv prežíva horor vacui. Potom dostane “krídla”. Otvorí všetky trináste komnaty. Vrství farby rúna, seká, šije, zapletá, pohráva sa s kovom, plastom. Trpezlivo ukladá jemné chumáčiky vlny jednu vedľa druhej. Pomaly vzniká unikátna tapiséria arttex – technika spracovania ovčieho rúna suchou technikou v nekonečnej farebnosti a konečnou špeciálnou úpravou na počítačom riadenom stroji. Mapovanie prierezu jej tvorby je veľké a tajomné dobrodružstvo. Vo voľnej textilnej tvorbe jednoznačne deklaruje expresívnu abstraktnú vizualizáciu. Predovšetkým veľkorozmerné vertikálne závesné tapisérie (Na kopci pod lipou, triptych Meditácia, Genius loci), kde dominuje postavenie farby ako utilitárny výrazový fenomén. Okamžite sa dostaví moment tvarovej kompaktnosti. Každý obraz je svojbytným subjektom s vlastnou vnútornou logikou (Za súmraku, Cestou necestou…).

Viackrát variovanou myšlienkou (Vodopád, Prameň).

Umenie je pretváranou, formovanou obrazovou subjektivizovanou skutočnosťou. Počiatočný zdanlivý luxus nevedomosti sa zmenil na luxus vnútra s odtlačkami duše (Pri kríži, Pod hladinou, Chlad). Ida Vychodilová vyštudovala grafiku, ale celoživotné úsilie nasmerovala na textilnú tvorbu. Osudové bolo stretnutie s umelkyňami v textilnej továrni v obci Tôň v roku 1987 v provizórnych priestoroch, takmer squatterského prostredia, kde vládla absolútna voľnosť, vznikali prvé abstraktné diela, kde si samy miešali vlastné tóny farebného spektra hebkého ovčieho rúna. Bohémska práca však vytiahla druhú vrstvu. Veľmi rada dotvára tapisérie i menšie objekty ručným šitím. S obľubou skúma geometrické tvary. Šije výraznými niťami, pridáva výseky (Živly). Ojedinele používa aj iné priehľadné technické materiály, ktoré étericky prevzdušňujú hmotu vlny a kov. Prelína jednotlivé plochy tenkých plátkov ovčieho rúna, lavíruje do nečakaných kompozícií (V krajine snov). Premieňa klasickú podobu závesného objektu. Experimentuje, objekt vstupuje do priestoru (Herečka). Prvotný záujem sú drobné textilné obrazy, objekty, miniatúry. Tvorí ich s vášňou, rešpektom ku klasickým textilným technikám, ktorými sa nedá „zošnúrovať“. Obľúbeným prvkom je guľa. Trpezlivo vrstvená, lepená, spájaná, rezaná. Schopnosť vlákna, ktoré v svojom priereze ukazuje pikantnosť farebnosti (Zázračná planéta). Tematické každoročné výstavy T x T, na ktorých sa zúčastňuje od roku 1998, uchopuje s profesionálnou vášňou a pokorou. Kladie si filozofické otázky o živote, o pôsobení muža a ženy (Mars či Venuša). Sú to trojrozmerné objekty voľne vystavené v priestore galérie.

Od roku 2017 sa rozhodla vyskúšať ojedinelú techniku smaltu v Dílně uměleckého smaltu na severnej Morave. V uvoľnenom, slobodnom prostredí ateliéru mieša pigmenty, prelieva ich
na kovové platne, ktoré žiarom 833 stupňov menia farbu i konzistenciu. Vznikajú abstraktné diela, ktoré majú rôznu pastóznosť, ktorá spôsobuje krakeláciu plochy. Zdá sa to jednoduché, ale každá vlnka či bodka má za sebou celoživotný odtlačok duše. A nie je čiara ako čiara. Táto má za sebou všetky vnútorné pocity. Lásku, bolesť, radosť, strach, smiech a ruky, čo vedia. Prečo je to tak?

Pretože Ida Vychodilová vie!

 

Ľuba Suchalová Harichová, august 2023

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Nie je možné pridávať komentáre.