Sara Zahorjanová

Mäkká hmota / Soft Substance

od 14. 4. 2022 do 27. 5. 2022

Takmer na deň presne, pred rokom prezentovala Sara Zahorjanová v devätnástke súbor ôsmich akvarelov na jednej z výstav z cyklu … Na papieri. Na výstavu vtedy vybrala sériu lavírovaných monochrómnych malieb na ručnom papieri. Ukázala tváre a torzá figúr zahalené rúškom tajomstva, maľované striedmo, v šedej neutrálnej farebnosti. Zobrazovala ich len v náznakoch, s minimálnou modeláciou detailov, ako symboly odcudzenia a samoty. Na papieri komponovala do prázdneho opusteného priestoru jemne vynárajúce sa abstrahované obrysy ľudského tela. V tom čase jej kolekcia ako keby predvídala ponurú dobu, do ktorej sme sa nakoniec dostali nie vlastnou vinou, a ktorá nás aj teraz invazívne obklopuje zo všetkých strán. Krehké, tiché akvarely so skrytým, takmer vizionárskym odkazom. Jej symbolické vízie sa nakoniec stali skutočnosťou, spomínajú návštevníci galérie na dojmy, aké mali pri pohľade na jej vystavené práce.

Po roku sa Sara Zahorjanová do Galéria 19 vrátila s prvou samostatnou prezentáciou svojej najnovšej tvorby. Prišla s výberom prác, ktoré sú pravým opakom jej jemných minuloročných akvarelov. Vystavuje obsahovo premyslene komponované veľkoplošné expresívne maľby s bohatou tvarovou a štrukturálnou výbavou. Už pri prvom pohľade na jej plátna si uvedomujeme prevažne konfrontačné, no zároveň vzájomne priťahujúce sa strety dvoch paralelných svetov. Svet mäkkého spontánneho maľovania, expresívneho uvoľnenia a v ňom, alebo na ňom, alebo vedľa neho svet voľne sa pohybujúcej, precízne tvarovanej ostrej geometrickej odozvy. Akoby jeden bez druhého nemohli existovať. Obrazové strety vášnivej poetickej expresie a chladnej prozaickej kalkulácie. Voľná hravá improvizácia, tematické variácie a ich vzájomná oponentúra patria k jasným poznávacím znakom jej doterajšej tvorby.

V devätnástke Sara Zahorjanová vystavila všetko, čo si predsavzala prezentovať. Snové pulzujúce krajiny, poéziu otvoreného priestoru, tmavé zimné noci aj mrazivé letné dni, ostré strihy náhodných stretnutí na bielom podklade, pravidelné sezónne vlnenia, kontrolované pristátia voľným pádom, zamatové pohladenia kože obrazu, vstupy obrúseným predmetom do jej náručia, pravidelné sezónne sťahovanie hebkého slnka, dym z ohňa pohlcujúci svitanie približne sedemnásť miliónov kilometrov od nej, ultramarínový rozkvet retrospektívy pred pádom, variácie jej nárazu na tiché vody čo brehy myjú, po páde návrat domov pokrytý fúznou kôrou…, pod prúdom vyrastajúci oranžový kvet vo vesmíre…, piedestál mäkkej hmoty…

Na stenách galérie visia jej príťažlivé obrazy, veľkoplošné maľby, malé asambláže, transfery, koláže, akvarely. Celý súbor autorka vystavila pod názvom Mäkká hmota. Klasik a znalec slovenského umenia a literatúry by jej expozíciu možno nazval poetikou expresívneho chvenia. Pre nás prvá samostatná výstava Sary Zahorjanovej v priestoroch Galérie 19 vyznieva ako chvála kvalitnej tvorivosti.

 

Marian Meško, apríl 2022

 

 

 Nie je možné pridávať komentáre.