2%

 

GALÉRIA 19 n.o. je nezisková organizácia. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte 2% z dane.

 

31. marca 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby.

30. apríla 2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

 

Zamestnanec

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

a) Vyhlásenie
b) Potvrdenie o zaplatení dane

 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Potvrdenie od vysielajúcej organizácie
b) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 

Právnicka osoba – daňové priznanie právnických osôb

a) Príloha k daňovému priznaniu PO

 

Informácie o organizácii

GALÉRIA 19 n. o.
Adresa: Záborského 15, 83103 Bratislava
IČO: 42166756
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN číslo účtu: SK8202000000002670166359 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Bližšie informácie nájdete na www.rozhodni.skNie je možné pridávať komentáre.