Vladimír Korček

Profil hypersomniaka

od 5. 2. 2010 do 14. 3. 2010

Všeumelec Vlado Korček je čiastočne samouk, pre ktorého je tvorba rovnako prirodzená ako pre iného komunikácia slovom. Počas štúdia na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach /1988-1992/ ho najväčmi ovplyvnil jeho učiteľ Otto Korkoš. Pod jeho vedením študoval odbor keramika, ktorej zostal verný. V súčasnosti sa pod hlavičkou ateliéru Sometile špecializuje /spolu so Sylviou Ciulisovou/ na keramickú mozaiku. V roku 1992 začal na Technickej univerzite v Košiciach študovať dizajn. Veľmi skoro však zistil, že grafický dizajn mu sedí viac ako priemyselný. Grafické techniky /skeny, montáže, koláže, retuše/ a technické postupy pri príprave ofsetovej tlače rád “zneužíva” pre vlastnú tvorbu. Charakteristická je pre neho rôznorodosť výtvarného prejavu /maľba, keramická mozaika, grafika/. Napriek tomu si však autora nemožno pomýliť a práve hrubá kresba, fazetovanie farebných plôch a precízna práca je pojítkom medzi jednotlivými dielami.

_tvorba_

Výstava v Galérii 19 je prvou profilovou výstavou Vlada Korčeka. Výber prác pochádza z uplynulých štyroch rokov. Pred tým sa venoval väčšinou keramickým reliéfom, pričom vzdával hold velkoplošným mozaikám a monumentálym reliéfom zo zašlých čias socialistiského realizmu. Pôvodné keramické megalománstvo má v Korčekovom ponímaní charakter autorského interiérového dizajnu, ktorý naviac vlastnoručne realizuje /Crossword, 2009, Neighbourhoods, 2008, Penguins, 2008/. Osobnou špecialitou v autorovom portfóliu je „keramický obraz“ /The Holy Family, 2008/. Mozaika je tu ohraničená klasickým obrazovým rámom, nekonečné pozadie má zrazu určený pevný formát! Ďalšiu skupinu prác tvorí akrylová maľba na dreve, plátne a kove. Nedá sa povedať, že by v dielach dominovala konkrétna téma, skôr ide o skratky nápadov a inšpirácií, pre ktoré výtvarník hľadá ideálne obrazové vyjadrenie. Pastelové plochy oddelené hrubou linkou /The Tree Graces, 2008/, práca s textovými odkazmi a formami /The Ripper Walking, 2009, ENDE, 2009/ sú výstupom zrelého grafika, ktorý si svoje umelecké túžby ventiluje „v koži“ maliara.

Katarína Trnovská

sponzor_mksrNie je možné pridávať komentáre.