MARIA SIXTOVÁ a PETR STANICKÝ

PASTÝŘ NOCI

od 1. 3. 2024 do 29. 3. 2024

Marie Sixtová je mladá výtvarně nesmírně citlivá autorka, jejíž tvůrčí aktivity pronikají širokou škálou technik, mezi kterými se pohybuje s velkou osobitostí. Ty jsou odrazem jejích představ, snů a ideí. Krajina, ve které se ve svých představách pohybuje je navíc rozšířena díky části jejích kořenů až do jižní Ameriky. To rezonuje v posledních letech v jejích kresbách, objektech a je tomu tak i na této výstavě. Marie se dotýká vizuální a symbolickou formou krajiny a kultury, které zná jen vzdáleně, ale je s ní bytostně spojena. Vychází ze symboliky střepu jako části krajiny, která rozkvete do iluzivního obrazu. Střep je tady objektem velké paměti a síly, která nás dovede přenést do širokých kontextů a představ. Citlivě tak rozehrává představivost na základě drobných a pomíjivých vzpomínek. Oživuje tím něco, co už tady zdánlivě není a dotýká se tím nejenom sebe, ale i široké kolektivní paměti. Tím se v zásadě dotýká jedné z hlavních rolí v umění. To, že nám nabízí příležitost dotýkat se napjatých vazeb mezi kolektivní a citlivě osobní pamětí.

Petr Stanický

Ve Zlíně, únor 2024Nie je možné pridávať komentáre.