Tereza Antolová

Situačný  fragment

od 20. 4. 2023 do 19. 5. 2023

Realizácii výstavy Situačný fragment predchádzalo oslovenie zo strany Galérie 19 s jej výstavnou koncepciou pedagóg – študent. Projekt aktuálne ponúkol možnosť predstaviť tvorbu niektorého zo študentov–absolventov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Môj výber bol zo začiatku ťažký v tom, či zamerať svoju pozornosť na absolventa pripraveného do profesionálneho života alebo na študenta, ktorý je na začiatku svojej tvorivej činnosti, ešte sa hľadá, je „čistý“ bez balastu akademickej výchovy. Práve takúto autenticitu som našiel u Terezy  Antolovej, študentke druhého ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu Intermédiá — Digitálne médiá – Priestorová tvorba.

Hlavnou črtou Terezinej tvorby je úprimný pracovitý prístup a oddanosť k prírode a životu. Táto jej úprimnosť a pracovitá morálka, citlivosť a hĺbavé premýšľanie bez zbytočných rečí ma utvrdili v tom, že je tou správnou voľbou pre tento projekt.

Situačný fragment — ako  vyplýva z názvu — predstavuje ucelený výber prác za ostatné dva roky, ide o fragmenty „pamäte“ a prehodnotených situácií vnímaných v  živote Antolovej. Autorka spracovala tému citlivo formou priestorových horizontálne poňatých a proporcionálne manipulovaných častí jej vlastného tela s nadväznosťou na ústrednú vertikálnu figúrku „adolescenta“.

Súčasťou výstavy je zároveň solitérne inštalovaná fotodokumentácia miestne – špecifickej inštalácie na vodnej nádrži Liptovská Mara na starej ceste vedúcej z Liptovského Mikuláša do zatopených dedín, kde Tereza symbolicky pátra po jej rodinnom pôvode. Výtvarné spracovanie jednotlivých fragmentov môžeme chápať v rámci autorkinej práce s figuratívnosťou širokospektrálne. Od myšlienky nevinnosti, odovzdanosti, pokory až k bezmocnosti a zraniteľnosti mladého človeka. Percepciu diel medzi symbolickým a zažitým potvrdzuje aj voľba materiálov, kde sa okrem významovo čistej bielej krehkej sadry a nepálenej hliny objavuje aj patinovaná liatina. Pevne verím, že takto rozbehnuté uvažovanie Terezy Antolovej a jej prístup k práci môže v budúcnosti priniesť pre súčasnú  výtvarnú scénu množstvo zaujímavých diel.

Jozef Suchoža, apríl 2023Nie je možné pridávať komentáre.