ŠUP Josefa Vydru

Prvých 5

od 8. 3. 2023 do 31. 3. 2023

Odbor Grafický dizajn na Škole užitkového priemyslu Josefa Vydru v Bratislave vznikol v roku 2017 a (ne)maturoval počas prvej vlny korony – keď jeho prvé maturantky opúšťali odborné učebne a počítače. Vtedy si mohol povedať: „na začiatok dobré“. Odvtedy prešli ďalšie dva roky a odbor postupne dospieva. Jeho tvár nadobúda jasnejšie obrysy a s pribúdaním nových pedagógov sa formuje do podoby, ktorá mu, predpokladám, ostane ešte na dlho.

Tá podoba snáď bude rozpoznateľná natoľko, aby sme si vedeli povedať, že sme jeho absolventov nasmerovali správne. Že sú vnímaví a kritickí. Že sú otvorení a tolerantní. Že sa neboja klásť otázky a neustále hľadať na ne odpovede. Snažíme sa o to, aby z nich boli nie len profesionáli vo svojom odbore, ale najmä správni ľudia a umelci, ktorí aktívne vnímajú spoločnosť a jej problémy. To potvrdzuje aj výber prác, ktorý som pre túto výstavu pripravila (podotýkam, že je to len malá časť zadaní, ktorými v rámci štúdia prechádzajú).

Plagáty, animácie, alebo knižná tvorba ukazujú niekoľko polôh, v ktorých študenti dostávajú priestor na vyjadrenie svojho postoja k rôznym udalostiam – či už spoločenským, alebo takým, ktoré sa týkajú ich bezprostredného prežívania reality.

To, či sa im to darí, máte možnosť posúdiť na tejto prvej väčšej výstave nášho od-boru. Verím, že vás o tom naši študenti presvedčia. Dúfam, že nová generácia umelcov bude aj po skončení školy dostatočne vnímavá a kreatívna pri zobrazovaní a riešení problémov súčasnosti a že ich osobné postoje a výzvy im budú nápomocné v ich budúcom smerovaní.

Práce sú od študentov 3. a 4. ročníkov. Plagáty sú realizované digitálnou tlačou, za pomoc ďakujeme p. riaditeľovi Milanovi Pagáčovi.

Mária Čorejová, marec 2023Nie je možné pridávať komentáre.