… na papieri

od 13. 12. 2016 do 5. 2. 2017

Po sérii individuálnych výstav pripravila Galéria 19 na koniec decembra tohto a prvý mesiac budúceho roku výberovú kolekciu cielene zameranú na práce realizované na papieri. Takmer všetky vystavené diela zahŕňajú obdobie od konca šesťdesiatych rokov po súčasnosť. Výnimkou sú dve malé grafiky, kubizujúco expresívny drevorez nemeckého maliara Karla Schmidta – Rottluffa z roku 1915 a litografia od Käthe Kollwitz z roku 1936.

Cieľom výstavy je nielen ukázať silu tvorivosti dnes už významných maliarov a sochárov druhej polovice dvadsiateho storočia, ale aj pripomenúť, že vystavené práce, kresby, maľby a grafické listy realizovali ako vážnu, rovnocennú súčasť svojej tvorby. Galéria divákom ponúka všetko, čo sa jej podarilo zapožičať od súkromných zberateľov. Od jemných, dotykových transferov Adrieny Šimotovej, cez energickými ťahmi pripominajúcimi kaligrafiu bravúrne nakreslené litografie Hansa Hartunga, dravé intervenčné zásahy Arnulfa Rainera, tajomné froasáže, akvarely Ladislava Nováka, prepaľované koláže písmom a číslom spútaného Eduarda Ovčáčka, čínskou výtvarnou tradíciou a európskym informelom previazanú farebnú litografiu Zao Wu Ki, telo – krajinu Césara Baldacciniho, po dlažbách frotážou snímané a litografiou na papier prenesené transfery Stefana Schwartza, tvorivou invenciou prekypujúce práce Dalibora Chatrného, erotikou nabudený malý graficky list Wilfreda Lama, vizuálne básne plné obrazových paradoxov Jiřího Kolářa, tichý, meditatívny akvarel Václava Boštíka, filozofiou zenu ovplyvnené gestické farebné litogafie Antoni Tàpiesa, maximálnym kontrastom vibrujúce serigrafie Victora Vasarelyho, energickým prstokladom nabitý monochróm Günthera Ueckera, až po konfrontáciou otláčaných kovových štruktúr poznačenú litografiu Zoltána Keményho.

Aj keď sú vystavené len malé zlomky ich tvorby, predsa môžeme na týchto dielach sledovať a porovnávať pomerne širokú škálu rôznych, často protichodných postupov, ktorými skúmali a objavovali ďalšie možností vizuálneho zobrazovania. Napriek zjavným obsahovým a formotvorným odlišnostiam spoločným menovateľom vystavených prác je ich nesporná invenčná vitalita. Diela preverené časom, tým nekompromisným sudcom, napriek svojmu veku stále presviedčajú o svojej kvalite a iniciačnej príťažlivosti. Celá kolekcia prezentovaná v tejto galérii potvrdzuje, že ich tvorcom právom patrí dôstojné miesto v dejinách umenia dvadsiateho storočia.

Marian Meško, december 2016Nie je možné pridávať komentáre.