Vojtech Kolenčík

obrazy
od 19. júna do 20. júla 2014

 

Ak by ste navštívili Vojtecha Kolenčíka v Marianke a po schodoch vyšli do jeho ateliéru, boli by ste prekvapení jeho nezvyčajnou atmosférou. Ocitnete sa v podkrovnej pracovni, kde sa dá hýbať len na dvoch, troch metroch štvorcových, a ak tam náhodou zablúdi niektorá z jeho jedenástich mačiek, tak len na jednom. Všetok ostatný priestor je preplnený stovkami prác siahajúcich až po strop. Od malieb, koláží, kresieb po grafiky a ilustrácie. Svedčí to nielen o jeho pracovitosti, ale aj o tom, že svoj tvorivý obraz buduje dlhodobo, cieľavedome a bez prerušenia. Vyskladaný je z expresívne štylizovaných figurácií osemdesiatych rokov, abstrahovaných písmových obrazov kombinujúcich kresbu a maľbu, živelnej štrukturálnej akčnej maľby, koláží komentovaných maliarskym zásahom a veľkoplošných monochrómov. Okrem pracovitosti oplýva Vojtech Kolenčík ešte jednou, nezanedbateľnou charakteristickou vlastnosťou: všetko čo vytvorí, si musí znova preskúmať. Preto niekoľkonásobné variovanie tých istých tém nie je u neho žiadnou výnimkou, často sa k nim vracia a v nových súvislostiach ich prehodnocuje a dopĺňa. Nájdeme v nich zjednocujúce prvky, ktoré prepájajú všetky cykly jeho tvorby, úderne kaligrafické gestá, reliéfne vrstvenia a premiešavania farebnej hmoty, štrukturálne narábanie s plochou, systematickú prácu so znakom a písmom, razantné široké ťahy štetca, dramatický svetelný kontrast a napätie v priestore bielej a čiernej. Objavíme ich všade, v každej jeho práci, presahujúce od bohatých štrukturálnych textúr cez rozmerné maľby až po minimalistické zásahy v maloformátových kolážach a kresbách. Ich vzájomnou konfrontáciou a prelínaním tak dostáva svoju maľbu do stavu permanentného overovania jej nových obsahových, formálnych a komunikatívnych možností. Napriek tomu, že Vojtech Kolenčík vystavuje doslova iba zlomok zo svojich prác, pri podrobnejšom skúmaní môžeme konštatovať, že je dobrým príkladom intuitívnej a spontánnej maliarskej tvorby hlásiacej sa ku gestickej tradícii, ktorú charakterizuje abstraktný expresionizmus, a že je jeho dôstojným pokračovateľom.

Marian Meško, jún 2014Nie je možné pridávať komentáre.