Otis Laubert – IV.

Nové ovocie

14. február – 3. marec

Štvrtá časť cyklu štyroch ročných období nás presviedča, že do čoho sa Otis Laubert pustí, vychádza mu nad očakávanie dobre. Pre novú úrodu kresieb a koláží prevažne z posledných dvoch rokov si dôkladne pripravil tvorivú pohodu, umne do nej zasial svoje nápady, celé vegetačné obdobie ich invenčne zušľachťoval a nakoniec dôkladne pozberal všetko zrelé ovocie. Robí to zdanlivo jednoducho a ľahko, ale nenechajme sa mýliť, za tým sa skrýva množstvo rafinovaných postupov. Čistá plocha, presne vymedzený geometrický priestor ho priťahuje ako magnet. Nie preto, aby sa ním nadchýnal, ale aby na ňom preskúmal všetky možné spôsoby jeho vizuálneho narušenia. Naplno spúšťa lavínu farebných tokov, raz expresívnych, nervných, oživujúcich jeho nehybnosť, inokedy prísne deleným rastrom potvrdzuje jeho archaickú opodstatnenosť. Svojou rozmanitosťou sa tieto zjavné kresebné protiklady narušenej geometrie navzájom priťahujú a vytvárajú spolu jeden príťažlivý obrazový celok. A čo je ešte zaujímavejšie, kresby svojimi názvami balancujú na hrane vizuálnej poézie. Posúďte sami: Zaostávam za kamarátom • Na parcele blízko seba • Kde majú zajace utekať medzi deťmi • V lavíne • Mám farebný bod a neviem pohnúť zemeguľou • Prchavá energia • Počas stavania mostu v Holandsku • Nastala séria výbuchov smiechu, keď sa kocky dozvedeli, ako neskoro ich ľudia objavili • Pohľadom do záhrady je to dokončené • Na tanečnom parkete • Ledabolo pekné kusy • Jedného si všímam viac • Podobné tlejivkám • Zo štyroch strán • Vietor nad dedinou • Zdroje a dymy • Návrh pre tých, čo chcú vytvárať mimozemské obrazce • Pôdorys neznámej stavby • Jednotvárny kraj • Exaktná ulica • Gréci by v takomto meste nechceli bývať • Prekrývanie svetov • Padajúce ľadovce z tepla • Špicatá kvetovaná lúka • Dá sa prejsť • Hostina • Aké jednoduché Otis nám na štyroch výstavách v tejto galérii predstavil svoju tvorbu od polovice šesťdesiatych rokov po súčasnosť. Veľkú čast z nej nikdy nevystavoval. Je dobré, že túto akciu vymyslel a realizoval. Mohli sme si tak doplniť obraz o jeho výtvarných postupoch a vizuálnych objavoch. V minulom texte som napísal, že Otis sa svojou tvorbou zaoberá tak intenzívne, že sa stáva jej bytostnou súčasťou a pomaly sa premieňa na známku. Originálnu známku vysokej kvality, svojského humoru a obdivuhodnej invencie. Po terajšej výstave to platí dvojnásobne.

Marian Meško, február 2013

sponzor_mksr

 Nie je možné pridávať komentáre.