Art brut na Slovensku

26. september – 24. november

Mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou alebo psychickými problémami má výtvarné nadanie s originálnym pohľadom na svet. Dlhodobým cieľom profesionálnych výtvarníkov, psychológov a psychiatrov združených okolo Ligy za duševné zdravie je podchytiť, viesť a podporiť týchto talentovaných autorov v ich autentickej výtvarnej činnosti a ponúknuť im možnosť prezentovať svoju tvorbu verejnosti. Výstava Art brut na Slovensku je vyústením týchto iniciatív. Po skromnejšej výstave realizovanej v roku 2010 ide v našom kontexte o prvý väčší projekt svojho druhu.

Cieľom projektu je predstaviť túto tvorbu z rôznych zdrojov  −  najmä z prostredia občianskych združení pomáhajúcich ľuďom prekonať životnú krízu spôsobenú psychickou poruchou. Jadro predkladanej prezentácie tvorí zbierka Galérie Nezábudka, fungujúca pri Lige za duševné zdravie. Výtvarný arteterapeutický ateliér v rámci Galérie Nezábudka vznikol pred viacerými rokmi z podnetu zakladateľa Ligy za duševné zdravie, psychiatra Petra Breiera, ktorý prizval k spolupráci výtvarníkov Vladimíra Kordoša a Igora Minárika, ktorého neskôr vystriedal Dušan Nágel. V súčasnosti vedú ateliér spolu s Naďou Kančevovou.

Každý z autorov zastúpených v katalógu i na výstave, je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako art brut. Svetoznámy český kritik a teoretik umenia Karel Teige preložil tento termín ako umenie v surovom stave. Diela reprezentujúce túto tvorbu, vytvárajú zväčša neškolení autori, ktorí slobodne vyjadrujú svoje city a pocity bez ohľadu na výtvarné pravidlá a módne trendy.

Rovnocennou súčasťou výstavy realizovanej v Galérii 19 sú sprievodné podujatia, určené širokej laickej, ale aj odbornej verejnosti, ktoré sú rozdelené do štyroch tematických blokov: arteterapeutický ateliér, talent a medicína, literatúra, hudba a art brut, arteterapia.

Veríme, že výstava i sprievodné podujatia s príspevkami renomovaných odborníkov z rôznych oblastí  (výtvarné umenie,  medicína, psychoterapia,  arteterapia, literatúra, film) prispejú k vyššej informovanosti o duševných poruchách a pomôžu rozvinúť diskusiu rôznymi smermi.

Na výstave v Galérii 19 budú po prvý raz vystavené aj práce detí s duševnými poruchami.

 

sponzor_mksr

 

 Nie je možné pridávať komentáre.