Ivona Žirková

Od detailu

21. jún – 15. júl

Ivona Žirková nám chce svojou tvorbou naznačiť, že súčasná maľba obsahuje v sebe všetky znaky generačného výtvarného univerzalizmu, že svet súčasného umenia je už viac pluralitou názorov, aj keď hierarchia hodnôt sa nestráca.
V jej štýlovo precízne prepracovanej iluzívnej maľbe môžeme ľahko objaviť celú škálu riešení pri prepájaní konceptuálnych prvkov s expresívnymi, štrukturálnych abstrahujúcich postupov s verným realistickým prepisom           a nájdeme tu aj presvedčivé odkazy na minimal aj informel. Dôkazom hľadania rovnováhy medzi štýlmi je jej obraz namaľovaný zo stoviek malých, s geometrickou presnosťou nanášaných, monochromných šedých bodov, ktorý po dokončení vtipne nazvala Pred začatím. Objavíme na ňom konceptuálny úvod, majstrovskú iluzívnu maľbu, zvodnosti k abstraktnej interpretácii i dadaisticky znejúce pomenovanie. Z odstupu sa nám javí čisté, vypnuté plátno ako fotorealistický prepis skutočnosti, pri bližšom pohľade a skúmaní si však začíname klásť otázku, či ide o iluzívnu alebo abstraktnú maľbu. Takýto premyslene vystavaný proces výtvarného zobrazovania s otvoreným koncom prestupuje celou jej tvorbou.
Doslovná fascinácia prírodou s jej neustálymi premenami, fotograficky zaznamenané podnety a pragmatické využitie ponúkaných interpretačných posunov, prenesenie vizuality fotografie do sveta maľovaného obrazu, sa pre jej tvorbu stávajú osnovou na skúmanie ďalších možností maľby. Na tejto ceste od detailu k celku sa pohybuje isto a suverénne. Je perfekcionalistka, ktorá od prvých krokov svojou citlivosťou aktivuje a invenciou prekresľuje         v sebe všetko zažité a mení na extrakt toho, čomu hovoríme múdrosť maľby. Všetko to robí dôsledne a sústredene, do posledného ťahu štetcom. Obrazy Ivony Žirkovej pripomínajú otvorené okná, ktorými nás pozýva nazrieť do jej dobrodružného a príťažlivého sveta tvorby.

Marian Meško, jún 2012

sponzor_mksr

 Nie je možné pridávať komentáre.