2 %

Ako poukázať 2% z dane z príjmov pre Galériu 19

Ak ste zamestnanec:
Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2016 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2017 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane pre Galériu 19 spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Pri administratíve nám pomôže keď oznámite nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

3. Najneskôr do 30. 4. 2017 pošlite / doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2016 minimálne 40 hodín.

Ak ste právnická osoba – 1,5% (2%) v roku 2016:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2016 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako Galéria 19), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2016 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať Galérii 19 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní.

3. V daňovom priznaní v bode: IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby vyplňte prosím nasledujúce údaje:

Obchodné meno (názov): GALÉRIA 19 n. o.
Sídlo: 83103 Bratislava, Záborského 15
IČO: 42166756
Právna forma: nezisková organizácia

4. Zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.