pripravujeme

…na papieri 3, kurátor Marian Meško, od 12. decembra 2019 do 19. januára 2020

XXI. filmový večer 19. decembra o 19.00