pripravujeme

Petr Stanický, Rozhraní, kurátorka Katarína Bajcurová

od 5. marca do 12. apríla 2020

(v spolupráci s Českým centrom Bratislava)