2%

 

GALÉRIA 19 n.o. je nezisková organizácia. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte 2% z dane.

 

Rok 2020 bol ťažký pre celú spoločnosť a doľahol aj na našu galériu. Výstavy sme otvárali, zatvárali, predlžovali aj skracovali, ale napokon sme celý výstavný plán so cťou naplnili.

O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď sme dostali vyrozumenie z Fondu na podporu umenia o nepodporení našej žiadosti o grant na rok 2021.

Podľa vyjadrení odbornej aj laickej verejnosti sa Galéria 19 za svojej jedenásťročnej činnosti stala neprehliadnuteľnou inštitúciou na bratislavskej kultúrnej scéne. A radi by sme pokračovali s atraktívnym výstavným plánom aj v roku 2021.

Bez Vašej podpory to však bude veľmi ťažké. Obraciame sa teda na Vás a uchádzame sa o Vaše 2 % z podielu zaplatenej dane.

 

31. marca 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby.

30. apríla 2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

 

Zamestnanec

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

a) Vyhlásenie
b) Potvrdenie o zaplatení dane (vzor ešte nebol zo strany Finančnej správy aktualizovaný)

 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) alebo online
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) alebo online

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Potvrdenie od vysielajúcej organizácie
b) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 

Právnicka osoba – daňové priznanie právnických osôb

Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejno prospešný účel, tak môže poukázať iba  1,0 % z dane.

a) Príloha k daňovému priznaniu PO alebo online

 

Informácie o organizácii

GALÉRIA 19 n. o.
Adresa: Záborského 15, 83103 Bratislava
IČO: 42166756
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN číslo účtu: SK8202000000002670166359 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Bližšie informácie nájdete na www.rozhodni.skNie je možné pridávať komentáre.